top of page

Hvordan nå fram til tenåringer?

Når hadde du sist en god prat med en tenåring? Kanskje skjer det daglig i familien eller på jobben om du er lærer, trener eller i omsorgsrolle. Hvordan snakker du til disse oppvakte små voksne som forstår så mye, men som har begrenset kunnskap om seg selv og verden? Har du noen gang prøvd å fortelle om yrket ditt?

I våres ble jeg intervjuet at nettstedet utdanning.no. Da fikk jeg i oppgave å fortelle til tenåringer hva jeg jobber med og hva det vil si å være psykoterapeut. Jeg synes det var en krevende, men viktig oppgave. ”Less is more” … ”det enkle er ofte det beste." Det er mye sannhet i uttrykk. Det er først når man virkelig kjenner til en sak eller et fagområde at man finner fram til de få viktige ordene. Når jeg leser gjennom intervjuet nå ser jeg mange ord likevel og alt er kanskje ikke like forståelig, men jeg har forenklet mye. Du kan selv lese det her: https://utdanning.no/tema/yrkesintervju/psykoterapeut_0

I det siste har jeg vært engasjert i nå fram til ungdom, ikke bare med fag slik som i dette intervjuet, men hjelpe dem der de står fast. For det er lett å gå seg vill når sirkuset er i gang med en agenda som er stappfull med forventninger til skoleprestasjoner, fritidsaktiviteter og vennerelasjoner. I tillegg skal de se veldig bra ut til enhver tid, i hvert fall på sosiale media! Jeg vet ikke om det er tøffere nå enn før. Kanskje har det alltid vært det, bare på litt ulik måte til enhver tid. Bjørnstjerne Bjørnson uttrykte det slik:

”Man taler om ungdommen som den lykkeligste tid. Jeg vil pinedød ikke ha den opp igjen - all denne sanselige galskap, dumhet, forfengelighet, alt det sludder –”