top of page

Om gestaltterapi

Gestaltterapi er en metode som er for god til kun å brukes på syke mennesker.

- Fritz Perls (en av grunnleggerne til gestaltterapi)

"

"

""

"

Gestaltterapi er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger innen Europa. 

For at du skal komme i bedre balanse er vi gestaltterapeuter opptatt av å kunne se deg så helhetlig vi kan. Vi vil gjerne se og høre på deg, og ikke la våre tolkninger bli sannheten.

Det du forteller ønsker vi å forstå i lys av hva som gir mening og helhet for deg. Derav gestalt som betyr helhet/skikkelse.

 

Gestaltterapi er en retning innenfor humanistisk psykologi. I praksis betyr det at vi tror at hvert menneske er ansvarlig for sine egne liv og sitter med svarene selv til egen mestring. Terapeutens rolle blir dermed å bevisstgjøre klientene på egne følelser, reaksjoner og handlinger, så de lettere kan se seg selv og sine valg.

Hos en gestaltterapeut slipper du å forholde deg til diagnoser og og merkelapper som definerer deg. Likefullt er vi opptatt av å kjenne til diagnosene og bringer det inn der det kjennes naturlig for klienten. Vårt hovedfokus er å tydeliggjøre hva du opplever og hva som foregår i ditt liv i møte med ulike situasjoner og mennesker.

Terapeuten er opptatt av hva du har mest behov for. Det danner utgangspunkt for om det blir en ren samtale eller med innslag av kreative metoder for å tydeliggjøre det vi snakker om. Disse uttrykksformene velges ut fra terapeuten og dine preferanser. Det kan f.eks. være rollespill (med stoler), tegning, fantasireiser eller oppmerksomhet på kroppslige fornemmelser og uttrykk. Klienten sitter i førersetet og kjenner etter hva som føles riktig til enhver tid.

For mer informasjon om gestaltterapi, se www.gestalt.no

min tilnærming i samtalene

Gi deg tid:

Om du kan gi deg selv litt tid er dette et godt utgangspunkt for å ta deg selv på alvor. I dette ligger det mye egenomsorg. Sitatet til høyre handler om å også om gi deg selv rom for eller anerkjenne den du er og det du står i. Det er dette som ligger i aksept.

Helhet, aksept og glede:

 

Det er lettere å bli den du er om du får hjelp til å sortere ut og tydeliggjøre det du har på hjertet. Da kan du se hva som gir mening for deg og kanskje se det dine utfordringer i en større helhet. I aksept handler det om å forstå og gi slipp på motstanden til å holde i utfordringen. Da vil du kanskje føle at du er på vei inn i en tilstand av balanse. Det å anerkjenne det du står i kan ta kort tid eller lengre tid, noen ganger hele livet. Det avhenger av situasjonen og hva det handler om for deg. Men denne jobben er det verdt å bruke tid på for det gjør det lettere å ta tak i det du trenger for å komme videre. Dessuten blir det ofte lettere å slippe til gleden i herlige små glimt eller over lengre tid. 

Gestaltterapi vil ofte handle om å:

- Ta dine følelser og og reaksjoner på alvor

- Få større tillit til deg selv og dine ressurser

- Forstå mer av dine relasjoner til andre

Disse punktene kan igjen handle om savn, sorg, mistrivsel, stress, angst, depresjon, søvnproblemer, vonde sirkler og erfaringer som sitter i kroppen.

 

Jeg ønsker å støtte deg i din prosess!

Pris (per 60 min.) : 1050,-

Bestill time online her.

Du velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende samtale eller muntlig bestilling på 452 85 283.

Forandring skjer du blir den du er, ikke når du prøver å være

noe du ikke er.

 Arnold Beisser

"

"

Mine beste tips til deg som søker terapi:

1.  Gi deg tid og la terapeuten støtte deg

    i din prosess!

2. Vær åpen for helheten

3. Aksepter det du opplever og

4. Slipp til gleden!

bottom of page