top of page

Tanker til glede og besvær

Hva gjør vi med alle tankene våre?

Er det ikke utrolig at vi går rundt i hverdagen med ca 80 000 tanker hver dag? De dukker opp i hodene våre og kan brukes til så mangt. Tankene gjør oss smartere, gladere, men også mer bekymret og forvirret. Heldigvis er det mye vi kan gjøre med disse små historiene i hodet. Vi kan snakke, synge dem ut i luften eller direkte til noen. Vi kan skrive dem ned, skyve dem unna eller vi kan holde dem tilbake fra andre. Om vi deler, har vi muligheten til å sjekke ut om tankene stemmer med virkeligheten og tydeliggjøre hva vi egentlig kjenner på. Det går også an å finne fram til sunnere alternative tanker.


Takknemlighet kan smelte uro

I buddhismen bruker de begrepet monkey mind for å beskrive et sinn som er rastløst og forvirret og svært tilbøyelig til selvkritikk. Det står i veien for kreativiteten og forhindrer oss i å sette i gang med våre lidenskapelige interesser. Kanskje har de fanget opp noe viktig for rent statistisk er 80% av våre tanker negative. Nå hadde ikke vi overlevd som menneskeart om vi ikke hadde evne til å bekymre oss. Så la oss takke reptilhjernen som setter oss i alarmberedskap. Kanskje vi til og med kan tenne et lys for våre tidlige forfedre. Og mens det brenner kan vi kjenne på takknemlighet over alt det vakre i og rundt oss. En fin øvelse for å smelte uro og unødvendig frykt, i hvert fall for en liten stund.


Meditasjon og samtaleterapi

En annen øvelse, er meditasjonen i ulike form