top of page

Et liv med masker

”Klarer du å holde maska ?” Slik at sannheten om deg ikke kommer ut?

Jeg vil påstå at en maske er som alenetid. Når du har valgt den helt bevisst selv er den så mye lettere å håndtere. I valget ligger det ofte en funksjon og en verdi. Du kan for eksempel velge å ta på deg en profesjonell rollemaske. I noen jobber sitter den masken strammere på enn i andre jobber. En gardist som viser sitt sanne uttrykk til enhver tid vil kanskje ikke få den respekten han trenger der han står og passer på slottet.

I noen menneskemøter ser jeg verdien av å beskytte meg selv. Da tar jeg på en maske over en kortere periode. Går det for lang tid kjenner jeg på ubehag, må si noe, uttrykke noe eller gå ut av situasjonen. Men mer problematisk har jeg det med masker som bare smetter på fordi jeg er redd for å bli ”avslørt”. Tenk om de finner ut at jeg ikke er bra nok eller at jeg ikke passer inn… Har du også kjent på den følelsen?

Foto: unsplash.com

Kanskje er det et aldri så lite vågestykke å være sann, å stå for den man er.

På Kundalini yoga trener vi på dette og synger godt på vokalene n